2017.02.22

Nytt datawarehouse

Mattias Sundström från Tagore är ansvarig BI-arkitekt i ett projekt hos ett stort nordiskt finansbolag. Projektet har i uppdrag att bygga ett nytt gemensamt datawarehouse för finansiell leasing. Projektet går parallellt med införande av ett nytt gemensamt system för finansiell leasing.

Tidigare har varje nationell del inom verksamheten haft ett eget datawarehouse med lokal supportorganisation. Dessa ska nu ersättas av ett gemensamt datawarehouse och en central supportorganisation. Systemet hanterar verksamhetskritisk information och det ställs höga krav på noggrannhet, tillförlitlighet och tillgänglighet. Mattias uppgift är att ge systemet en struktur som gör det möjligt att få ut de nyckeltal och den statistik som efterfrågas, och i det format verksamheten vill få den presenterad.

En stor utmaning är att konsolidera information från olika länder där varje land har olika begrepp, regelverk och rutiner, men nu måste de enas om ett gemensamt sätt att hantera informationen. En annan stor utmaning är att systemet har både interna och externa användare. Det ställer höga krav både på prestanda, användbarhet och säkerhet.

Mattias uppskattar att vara med från starten av projektet: ”I och med att vi bygger ett nytt system från grunden så begränsas vi inte av gamla system. Det innebär att vi kan ge användarna precis det de behöver”.

Vill du bli kontaktad?

Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Visa formulär