Mattias Sundström
Consultant

+46 70 321 23 71
mattias.sundstrom@tagore.se

Mattias är en mycket erfaren konsult som utför sina uppdrag med stort engagemang och fokus. Helhetsperspektiv, kundnytta och kvalitet är hans främsta ledord. Mattias har arbetat vid flera införanden av standardsystem i organisationer och har god erfarenhet av internationella projekt och outsourcinglösningar.

Specialistområde:

Systemarkiktektur

Business Intelligence

Standardsystem

Branscherfarenheter:

Telekom, Bank/Finans, Transport, Industri, Retail, Spel