Anders Ohlsson
Advisor & Partner

+46 70 253 08 61
anders.ohlsson@tagore.se

Anders är en mycket eftertraktad projektledare, verksamhetsutvecklare, chef och lärare. Han är en relationsbyggare som skapar varaktiga resultat genom sitt lösningsinriktade och pragmatiska arbetssätt. Anders främsta styrka ligger i förmågan att med helhetens bästa i förgrunden analysera, strukturera, samordna och leverera komplexa uppdrag.

Specialistområde:

Ledning och styrning

Verksamhetsutveckling

Upphandling

Branscherfarenheter:

Hälso- och sjukvård, Bank och Finans, Försvarsmakten, Flyg, Media, Telecom, Fastighet